English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

O nás

Spoločnosť FÁBIAN s.r.o. vznikla v roku 2004 ako pokračovateľ už existujúcej živnosti, ktorá bola založená v roku 1991. Zakladateľom bol Ing. Anton Fábian, ktorý pracoval v investičnej výstavbe ako geodet od roku 1975.

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú geodetické práce v investičnej výstavbe a katastri nehnuteľností. Špecializujeme sa hlavne na inžiniersku geodéziu pri príprave a realizácii inžinierskych sietí, výstavbe polyfunkčných domov, prípadne iných pozemných stavieb.

 

Na základe úspešného výberového konania Slovenských telekomunikácií a.s. (dnes Slovak Telekom a.s.) "GEODETNET 2002" vykonávame všetky geodetické a kartografické práce spojené s výstavbou diaľkových a miestnych káblov, ako aj prístupových sietí  FTTx.

 

Od roku 2007 sme sa spolupodieľali na výstavbe viac ako 10 polyfunkčných budov v Banskej Bystrici a okolí a desiatkach kilomerov trás inžinierskych sietí.

 

Pracujeme s najmodernejším prístrojovým vybavením, aby sme mohli poskytovať kvalitné služby pre našich zákazníkov.

Spoločnosť FÁBIAN s.r.o. je zapísaná v Zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.